Kleedjes markt

 

De jaarlijkse kleedjesmarkt is een vrijmarkt voor Hengelose kinderen

Muziek

 

Muziek verbind. Jaarlijks heeft de oranje vereniging een uitgebreid muziek programma toegankelijk voor een breed publiek

Sport

 

De oranjevereniging vind een gezondelevensstijl belangrijk daarom bied de oranje vereniging ruimte aan verschillende Hengelose sport en beweeg aanbieders

Doelstellingen

 

De Oranjevereniging heeft als doel het organiseren van feestelijkheden rondom Koningsdag en andere dagen die van nationale en/of Nederlands historische betekenis zijn. Het bevorderen en verdiepen van de kennis en beleving van deze feestelijkheden en het fungeren als platform en gesprekspartner voor (lokale) overheden en instellingen.

De Oranjeverenging wil zich, door middel van haar activiteiten, een plaats verwerven in de harten van de mensen en een logisch platform zijn om verbindingen te stimuleren tussen formele en informele groepen. De betrokkenheid met het wel en wee van ons koningshuis (op lokaal niveau) alsmede de onderlinge betrokkenheid is een onderdeel van de identiteit van de Oranjestichting
 
De Oranjevereniging streeft er naar haar stem te laten horen en zo veel mogelijk invloed te hebben bij passende besluiten op lokaal terrein. Het bestuur bevordert de verbinding met en tussen groepen in Hengelo en met maatschappelijk relevante zaken. De Oranjestichting streeft naar een optimale communicatie, zowel intern als extern. Dit gebeurt door het gebruik van de website als door directe communicatie.

Kermis

 

Voor de kleintjes is er een leuke draaimolen met paardjes en ze kunnen ballen gooien en touwtjes trekken en suikerspinnen snoepen. Voor de oudere jongere zijn er de Bots auto’s, Swingmill etc

Penningmeester

Mans Prinsen

 

penningmeest@oranjevereniginghengelo.nl

Secretariaat

Jaap Heerze

 

secretariaat@oranjevereniginghengelo.nl

Voorzitter

Eddon Janssen


voorzitter@oranjevereniginghengelo.nl

 

Bestuur

Programmering

sport en beweging

 

Tijs Jagers

 

sport@oranjevereniginghengelo.nl

 

 

Programmering muziek binnenstad

 

Gijs Schinkel

 

muziek@oranjevereniginghengelo.nl

Marketing /

relatie beheer

 

Ben Geelen

 

marketing@oranjevereniginghengelo.nl

 

 

Contacten

MAIL info@oranjevereniginghengelo.nl

Timmersweide 1

7556 MA Hengelo

TEL. 06 39831716

KVK: 40073182

 

 

Naam  
E-mail  
Bericht  

Samenwerkende partners:

Wordt sponsor

Het organiseren van activiteiten kost geld, veel geld. De Oranjevereniging zal tegenover deze uitgaven ook inkomsten moeten genereren. Gelukkig draagt het bedrijfsleven de Oranjevereniging een warm hart toe. Op deze manier proberen we de activiteiten gratis of tegen een laag tarief toegankelijk te maken.

Om voor de toekomst de activiteiten zeker te kunnen stellen is het bestuur op zoek naar (meer) sponsoren. Op deze manier kunnen de toegangsprijzen laag blijven. Daarnaast is financiële ondersteuning noodzakelijk om de gratis activiteiten van de Oranjevereniging, zoals de Koninginnedag activiteiten, De oranje Kermis, Muziekfeest en kleedjesmarkt.

Zonder sponsoring zullen de gratis activiteiten moeten worden geschrapt en/of de toegangsprijzen fors worden verhoogd. Dit kan nooit de bedoeling zijn van een gemeenschapsfeest. Daarom zijn wij op zoek naar sponsoren. De Oranjevereniging wil haar sponsoren ook iets bieden voor de financiële steun die zij ontvangt. Ons sponsorbeleid hebben we in pakketten gegoten. Graag nodigen wij u uit om hierover eens met ons van gedachten te wisselen. Door uw sponsoring kan een positieve bijdrage worden geleverd aan een kwalitatieve ontwikkeling van de van Oranjefeesten. De Oranjefeesten genieten in Hengelo Beckum en omgeving een goede bekendheid, een groot maatschappelijk draagvlak en worden jaarlijks door vele bezoekers bezocht.

Wilt u meer informatie dan kunt u contact met ons opnemen door het onderstaande formulier in te vullen.

Naam  
E-mail  
Adres  
Bericht  

Wordt Sponsor